warranty

hightechbed Furniture
warranty
 
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 1. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก และรอยเปื้อน,สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, สนิม ,ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, เนื่องจากการใช้งานที่รับน้ำหนักเกินกว่าปริมาณน้ำหนักที่กำหนด , สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales, และสินค้าสั่งตัด สั่งผลิต , สินค้าเสียหายจากขนส่งเอกชน ที่มิใช่ขนส่งจากทางบริษัทฯ
 2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน
 3. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการแก้ไขให้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น
 4. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้มีการขยายเวลานับเพิ่มเติมจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 5. เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยสินค้าที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้หรือประกอบ ยกเว้นสินค้า ชุดเครื่องนอนที่แกะบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว, สินค้าสั่งผลิต, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, และสินค้า Clearance Sales ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้
 6. กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยทันทีที่ได้รับสินค้า หากมีการเซ็นรับสินค้าและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ทุกกรณี (เว้นกรณีข้อ 5)
 7. กรณีเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า โดยสินค้าที่ได้ถูกแกะจากบรรจุภัณฑ์หรือประกอบติดตั้งแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการขั้นต่ำ 50% จากราคาเต็มของสินค้าชนิดนั้นๆ
 8. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 10. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทฯ กับสินค้าจริงที่ได้รับ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

เงื่อนไขรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
1.1 เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำ 50% เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า และชำระส่วนที่เหลืออีก 50%  โดยชำระหลังจัดส่งและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทันที 

1.2 กรณีผู้ซื้อประสงค์ให้จัดส่งสินค้าและทำการติดตั้งภายหลัง ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้า 40% ของมูลค่าสินค้าในวันที่จัดส่งทันที และทำการชำระอีก 10% หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทันที

1.3 กรณีสั่งจ่ายด้วยเช็คให้สั่งจ่ายเข้าบัญชีบริษัท (บริษัทไม่มีเครดิตเช็ค)

2.ฟรีค่าจัดส่งและติดตั้งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล กรณียอดคำสั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป

3.กรรมสิทธิ์ในสินค้านี้จะตกเป็นของผู้ซื้อ เมื่อได้ชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนแล้วเท่านั้น ผู้ขายสงวนสิทธิ์ ในการติดตามสินค้าคืนหากผู้ซื้อไม่ชำระราคาค่าสินค้าตามที่ได้ตกลงกันให้ครบถ้วนตามข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนด

4.ระยะเวลารอสินค้า 30-45 วัน (+-,15วัน) ไม่รวมวันหยุดและระยะเวลาจัดส่ง

5.สินค้าที่วางมัดจำแล้วทางร้านขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว

6.ขนาดสินค้าอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย +- 5 cm รวมถึงสีวัสดุในการหุ้มอาจมีการแตกต่างจากภาพหรือชาร์จตัวอย่างเล็กน้อย

7.กรณีสั่งซื้อเป็นหินอ่อนแท้ อาจมีลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อาจมีปานดำ จุดดำ กากขาว รูพรุน(ตามธรรมชาติ) ผลึกแก้ว เส้นแร่เหลือง รูตามด เส้นแร่ทั่วไป จุดเหลือง สีและลายไม่สม่ำเสมอกันทั้งแผ่น ความหนาบางไม่เท่ากัน 1-2 มิลลิเมตร ซึ่งไม่สามารถกำหนดได้ และไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนคืนสินค้าได้ทุกกรณี

8.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *