เก้าอี้บาร์ CB-01

12,900 ฿13,500 ฿

**ราคาดังกล่าวเก้าอี้จะไม่สามารถหมุนและปรับระดับได้**

**หากต้องการเพิ่ม โช๊ดปรับระดับ และตัวหมุนเก้าอี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**

ล้างค่า