เคาน์เตอร์บาร์สูง เคาน์เตอร์บาร์คอนโด รุ่น CB-10

17,900 ฿