โต๊ะประชุม Modern CFT- 07

57,900 ฿129,000 ฿

**ราคาข้างต้นยังไม่รวมเก้าอี้**

**เพิ่มเก้าอี้ตัวละ 4,500 บาท**